Privacy en Cookiebeleid

  Vander Klooster Mode

  Deze Privacy Statement legt uit hoe Vander Klooster alle gegevens die uw verstrekt beveiligd wanneer u deze website gebruikt. Vander Kloostermode doet er alles aan om uw privacy te beschermen. Vragen wij om informatie om deze webiste beter te kunnen gebruiken, kunt u er van uit gaan dat wij uw privacy behandelen zoals aangegeven in dit statement. Vander Kloostermode kan de privacy statement aanpassen wanneer dit noodzakelijk is. Dit kan alleen door het hier aan te geven.

  Wat verzamelen wij

  • - Naam 
  • - Contact informatie inclusief e-mail adres. 
  • - Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren in interesses (binnen de winkel). 
  • - Andere informatie die nodig is om u tegemoed te komen.

  Een volledige lijst van cookies vind u hier Lijst met cookies die wij verzamelen.

  Wat doen wij met de informatie die wij verzamelen?

  Wij hebben informatie nodig om een betere service te kunnen leveren. Hieronder valt:

  • - Archief
  • - Wij kunnen informatie gebruiken om ons service te verbeteren. Mocht u op een pagina verdwalen proberen wij dit de volgende keer te voorkomen.
  • - Heeft u zich opgegeven voor de nieuwsbrief dan sturen wij eens in de zoveel tijd een nieuwsbrief met aanbiedingen van Vander Klooster Mode uw e-mail adres wordt niet aan derden verstrekt.

  Beveiliging

  Wij doen er alles aan om de gegevens die wij verzamelen zo goed mogelijk te beveiligen. Dit houd in dat wij zowel digitaal als fysiek alles er aan gedaan hebben uw gegevens uit handen van derden te houden.

  Hoe wij cookies gebruiken

  Een cookie is een klein bestandje wat met uw toestemming op de harde schrijf van uw computer wordt geplaatst. Cookies helpen web applicaties om u persoonlijk aan te spreken. Hierdoor staat er Hallo, Mevrouw de Jong! Ook onthoud het systeem op deze manier wat uw voorkeuren zijn. Bijvoorbeeld het gebruik van de website in het Nederlands en dat u betaald met Euro's.

  Hiernaast bekijken wij of u bent vastgelopen op een bepaalde pagina. Hoe goed wij ook ons best doen om elke pagina gebruiksvriendelijk te maken er kan altijd wel eens iets doorheen schieten. Om te voorkomen dat u de volgende keer hier weer last van heeft slaan wij deze gegevens tijdelijk op om het probleem op te lossen. Deze gegevens worden gebruikt als statistieken en worden daarna van ons systeem gewist.

  In het algemeen worden cookies gebruikt om voor u een betere website te creeeren. Op deze manier zien wij welke pagina's u handig of minder handig vind. Een cookie geeft ons geen toegang tot uw computer of tot gegevesn die u niet wil verstrekken. Alleen de informatie die u ons verstrekt zal voor ons beschikbaar zijn. U kunt ook cookies weigeren. Enkel is het dan mogelijk dat functies als vergelijken en een winkelwagen die op elke pagina aangeeft wat er al in zit niet werken.

  Links naar andere websites

  Onze website kan links bevatten naar andere websites. Als u klikt op zo'n link bent u buiten onze website, Wij hebben geen controle over de website waar wij u naartoe linken. Hierom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud en de beveiliging van de privacy van deze websites. U kunt op de betreffende site de privacy statement opzoeken die op die website geld.

  Houd controle op uw persoonlijke informatie

  U kan ten alle tijden uw persoonlijke informatie inzien en aanpassen. Dit kan ten eerste via uw account, hiernaast heeft u meer controle over de gegevens: 

  • - Wanneer u gevraagd wordt om gegevens achter te laten in een formulier kunt u aangeven dat de informatie niet voor marketing doeleinden gebruikt mag worden. Hiernaast verstrekken wij uw informatie nooit aan derden.
  • - Heeft u eerder aangegeven op onze site dat uw informatie voor marketingdoeleinden gebruikt mag worden dan kunt u onderaan de laatst ontvangen nieuwsbrief aanklikken niet meer ontvangen. U kunt u daar dan uitschrijven. Lukt dit niet of heeft u geen nieuwsbrief ontvangen dan kunt u e-mailen naar info@vdklmode.nl 

  Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. U heeft onder de wet Bescherming Persoonsgegevens het recht tot inzage in de gegevens die wij van u hebben hiervoor dient u een brief te schrijven naar:

  Vander Klooster Modepresentaties & Textielservice b.v.

  Boskoopseweg 4
  2771 XN
  Boskoop
   
  Bij deze brief moet een kopie van een identiteitsbewijs zoals een rijbewijs of een ID-kaart zitten. Hiernaast zullen er kosten in rekening worden gebracht volgens: Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp houd er rekening mee dat de informatie verstrekt onder WPB gelijk zal zijn aan de accountgegevens van de site + de gegevens die in uw eigen computer aanwezig zijn onder de cookies. Wij hebben niet meer gegevens dan wat u ons verstrekt heeft. 
   
  Heeft u het idee dat wij verkeerde informatie van u opgeslagen hebben dan kunt u ook altijd mailen naar: info@vdklmode.nl 
   
  Lijst van cookies die wij verzamelen

  De tabel hieronder bevat een lijst van cookies die wij verzamelen en welke informatie deze opslaan.

  COOKIE naamCOOKIE uitleg
  CART De inhoud van uw winkelwagen in de shop
  CATEGORY_INFO Slaat de categorie info op zodat de pagina sneller laad.
  COMPARE Alle items in de vergelijk producten lijst.
  CURRENCY Uw voorkeurs munteenheid in ons geval is dit altijd Euro (€)
  CUSTOMER Een versleutelde opslag van uw klant ID.
  CUSTOMER_AUTH Een indicator dat u op dit moment ingelogd bent in de webshop.
  CUSTOMER_INFO Een versleutelde versie van de klantgroep waar u toe behoort.
  CUSTOMER_SEGMENT_IDS Slaat het Customer Segment ID op
  EXTERNAL_NO_CACHE Slaat op of u Cache gebruikt.
  FRONTEND Sessie ID op de server zodat u niet telkens opnieuw hoeft in te loggen.
  GUEST-VIEW Zorgt er voor dat je zonder inloggen wel spullen in de winkelwagen kan plaatsen.
  LAST_CATEGORY Laatste categorie die u heeft bezocht.
  LAST_PRODUCT Laatste producten die u heeft bezocht.
  NEWMESSAGE Checkt of u een nieuw bericht heeft ontvangen binnen de winkel.
  NO_CACHE Checkt of de webshop cache mag gebruiken op uw computer.
  PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar een gevulde winkelwagen die u heeft achtergelaten.
  POLL Alle polls waarin u heeft gestemd op onze webshop.
  POLLN Informatie over de polls waarin u heeft gestemd op onze webshop.
  RECENTLYCOMPARED Alle items die u recent heeft vergeleken.
  STF Informatie over producten die u recent heeft gemaild vanuit deze site.
  STORE De taal die uw voorkeur heeft in de webshop (in dit geval Nederlands).
  USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Bekijkt of u cookies heeft toegestaan.
  VIEWED_PRODUCT_IDS Laatst bekeken producten.
  WISHLIST Een versleutelde lijst met producten op uw wensenlijst.
  WISHLIST_CNT Aantal producten op uw wensenlijst.

  Privacybeleid Vander Klooster Mode

   

  Vander Klooster Mode zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal Vander Klooster Mode zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere relevante wetgeving.

  Artikel 1- Definities:

  Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook wel Klant genoemd.

  Persoonsgegevens: alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

  Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

  Verantwoordelijke: in dit privacybeleid te weten Vander Klooster Mode (handelsnaam van Webretailer) die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

  Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

  1. Door Vander Klooster Mode worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van het informeren van de Klant over activiteiten en/of aanbiedingen.

  2. Deze Persoonsgegevens bestaan uit NAW-gegevens, contactgegevens en cookies en/of IP-adressen. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot levering van informatie van de diensten en/of producten die Vander Klooster Mode aanbiedt.

  3. Vander Klooster Mode vraagt middels dit privacybeleid expliciete toestemming aan de Betrokkene om de gegevens aan te leveren.

  4. Vander Klooster Mode verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:

   1. Gegevensverzameling via het internet zoals het plaatsen van een bestelling, vragenlijsten, cookies, aanmelden voor nieuwsbrief, aanmelden voor brochures, contactformulier invullen, gegevens uploaden referenties plaatsen of gebruik maken van social media;

   2. Schriftelijke gegevensverzameling via post door middel van ingevulde vragenlijsten of enquêtes;

   3. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;

   4. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.

  Artikel 3- Omgang met gegevens:

  1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door Vander Klooster Mode. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

  2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij Vander Klooster Mode, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Vander Klooster Mode. Vander Klooster Mode zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.

  Artikel 4- Doeleinden gegevens:

  1. Vander Klooster Mode gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de levering van informatie en nieuws over de producten en het daarbijbehorende contact tussen Vander Klooster Mode en de Klant.

  2. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden.

  Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn:

  1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan maximaal één jaar, tenzij een wettelijke grondslag langere opslag vereist.

  2. Vander Klooster Mode vraagt middels dit privacybeleid de toestemming aan de Klant om de bestelhistorie en contactgegevens maximaal 5 jaar te bewaren in het kader van het afhandelen van een klacht en het verbeteren van de dienstverlening. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid verschaft de Klant deze toestemming.

  Artikel 6- Beveiliging gegevens:

  1. Vander Klooster Mode treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.

  2. Vander Klooster Modeneemt neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

  Artikel 7 Nieuwsbriefsystemen

  1. De Klant kan zich vrijwillig aanmelden voor de nieuwsbrief.

  2. De nieuwsbrief houdt de Klant op de hoogte van het laatste nieuws, de meest recente aanbiedingen en ontwikkelingen.

  3. De Klant ontvangt de nieuwsbrief per mail.

  4. De Klant kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Klant zal dan geen berichten meer ontvangen.

  Artikel 8 Cookies en privacy

  1. Bij het bezoeken van onze website kan Vander Klooster Mode informatie van de Klant over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

  2. De informatie die Vander Klooster Mode verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is Vander Klooster Mode niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Betrokkene uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

  3. De Betrokkene gaat akkoord dat Vander Klooster Mode de Betrokkene voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Betrokkene niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Betrokkene dit kenbaar maken.

  4. Vander Klooster Mode behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Betrokkene geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

   

  Artikel 9- Rechten van Betrokkene:

  1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Vander Klooster Mode kan worden gevergd.

  2. De Betrokkene kan op ieder gewenst moment Vander Klooster Mode verzoeken via info@vdklmode.nl, om de Persoonsgegevens van de Betrokkene te verwijderen.

  3. Vander Klooster Mode biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.

  4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.


  Artikel 10- Doorgifte aan derden

  1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.

  2. Doorgifte aan derden zal in ieder geval plaatsvinden in het kader van het tezamen brengen van aanbieder en afnemer en het verwezenlijken van het doel van Vander Klooster Mode.

  Artikel 11- Contact en afhandeling klachten

  1. Vander Klooster Mode biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.

  2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.

  3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@vdklmode.nl.

  Artikel 12- Wijzigingen privacybeleid

  1. Vander Klooster Mode behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.

  2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

  Artikel 13- Toepasselijk recht

  1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

  2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Den-Haag neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.

  Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via info@vdklmode.nl